Nu är det slut på ursäkterna!

Nyligen höll den Gröna klimatfondens styrelse sitt sjunde möte i Songdo, Sydkorea. Vid mötets slut hade styrelsen lyckats fatta alla de återstående beslut som krävdes för att fonden ska kunna börja driva sin verksamhet. Detta är den avgörande händelse som utvecklingsländer och civilsamhällesorganisationer väntat på sedan klimattoppmötet i Cancun 2010, då det beslutades att fonden […]

Läs mer

Pinsam skattereduktionssoppa

En vet knappt om det är läge att skratta eller gråta åt den närmast Kafka-liknande byråkratisoppa som det nya förslaget för skattereduktion för mikroproducerad el (f.d nettodebiteringsförslaget) nu hamnat i. När både Svensk Energi, Fortum, Miljörörelsen och Solcellsbranschen enas i att gå i taket samtidigt vet man att regeringen har gjort bort sig på riktigt… […]

Läs mer

Välkommen till Naturskyddsföreningens klimatblogg

Det behövs mer tryck i klimatfrågan. 2014 är ett viktigt år för klimatet.  IPCC presenterar sin femte utvärderingsrapport. Den fjärde gav dem Nobels fredspris.  Rapporten från den första arbetsgruppen befäste att det är bråttom att minska de globala utsläppen. Den andra och tredje arbetsgruppen kommer snart att släppa sina rapporter och den stora sammanfattningen kommer […]

Läs mer

Nu måste alla goda krafter samlas och agera!

Det kändes rätt att kl 14 idag lämna fotbollsarenan i Warszawa där klimatförhandlingarna pågår. Naturskyddsföreningen valde tillsammans med WWF, Greenpeace och Friends of the Earth att ge en signal till hela världen om att de som nu pågår är inte okej. Tiden går och vår chans kommer inte tillbaka. Vi måste agera nu om vi […]

Läs mer

Sveriges Natur går på djupet

Varje eftermiddag balanserar de öppna motorkanoterna in genom höga vågor och landar i bränningarna på stranden i Mauretaniens huvudstad Nouakchott. Skådespelet ser farligt ut, och är det också. Europeiska och andra främmande båtar har fiskat ner bestånden så de små lokala båtarna måste gå längre ut och ta större risker. Dödsfall är vanliga.

Läs mer

Varför motarbetar regeringen regler för hållbara biobränslen?

Om vi ska ha en chans att klara klimatet måste samhällets energisystem ställas om till förnybara, hållbara energislag. Biobränsle är ett viktigt sådant energislag. Men för att även biobränslena ska vara hållbart producerade behövs regler som skyddar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Nu är hållbarhetskriterier för biobränslen på gång inom EU. Men den svenska regeringen sätter […]

Läs mer

Bildt utfrusen i Arktis – dags att ta ansvar för klimatet!

Förra lördagen (den 3 mars) kunde vi höra miljöminister Lena Ek i Ekots lördagsintervju säga att om hon och centerpartiet själva fick bestämma över den svenska Arktisstrategin, så skulle de verka för ett stopp för utvinning av fossila bränslen. Det väckte stor medial uppmärksamhet att centerpartiet vågade uttala en annan åsikt än regeringens. Men det är […]

Läs mer

Nya ministrar – hopp och möjligheter

Det sista som överger människan är ju hoppet. Och en ny miljöminister, ny energiminister och en ny näringsminister skapar nya möjligheter. Men det är inte primärt personbyten på ministerposterna som skapar ökat hopp utan att Centerns partiledning har fått ett tydligt mandat från sina medlemmar att driva miljöfrågan mycket vassare och tydligare.

Läs mer