Finanskris och klimatkris – likheter och olikheter?

Finanskrisen tycks fortsätta trots att regeringarna tagit fram gigantiska garantibelopp om så skulle behövas. Krisen har förstärkts av en förtroendekris mellan bankerna och den psykologiska snöbollseffekten har spätt på en underliggande lågkonjunktur. Talet om kris fördjupar krisen! Klimatkrisen genereras inte av psykologi även om vissa debattörer säkert skulle vilja påstå att det är en överdriven […]

Läs mer

Mycket står på spel i klimatfrågan

Nyss hemkommen från bokmässan i Göteborg känner jag en ökad motivation för att mobilisera i klimatfrågan. Det känns än viktigare nu när finanskrisen försöker få oss att bara titta genom de närsynta glasögonen och fokusera på de kortsiktiga frågorna. Och vid ett möte med Andreas Carlgren i förra veckan förstärktes bilden – han berättade att […]

Läs mer