Skogens värden får inte plats i plånboken

Precis medan vi håller ett seminarium om skogen i Almedalen, om vem som har rätt till den och hur den kan, och borde brukas så skördas, nej skövlas skogen i en takt som riskerar att ödelägga människans egna förutsättningar till liv. Seminariet ”Mors lilla Olle på kalhygget går” drog publik från olika intressen i skogsvärlden. […]

Läs mer

Inför Almedalen: Mors lilla Olle på kalhygget går

Onsdagen den 4 juli håller vi i Naturskyddsföreningen i ett seminarium med titeln ”Mors lilla Olle på kalhygget går”. Fyra personer med olika bakgrund ger sin syn på tillståndet i skogen och skogens nytta för friluftsliv, pedagogik, biologisk mångfald och produktion. Det svenska skogslandskapet är i slutfasen av en omfattande omvandling. Skogsekosystemen utarmas och situationen […]

Läs mer