Chocka och flippa med cykeln!

Nu är det snart dags igen för årets cykeldag – närmare bestämt lördagen den 19 september. Hojen till ära har Energifallet tagit fram lektionsupplägg med cykeltema för årskurs 4-6 respektive 7-9. Cykelchocka Sverige! Det finns få saker som har så fantastiskt många fördelar som cykeln. Hälsa, glädje, frihetskänsla, ekonomi och flexibilitet är några exempel på vad du kan […]

Läs mer

Framtiden som ögonöppnare

GÄSTBLOGGARE! Är du lärare, lärarstudent, rektor, elev eller på annat sätt engagerad i skolfrågor och har något skoj att berätta om – då kan du bli vår nästa gästbloggare! Maila skolbloggen! Denna vecka gästbloggar Lotta Gildebrand, pedagog på Dalarnas museum. Hon har arbetat med Den flytande staden – en vandringsutställning av och för ungdomar om vår livsstil i […]

Läs mer

Tänk att få vara en deltagare!

GÄSTBLOGGARE!  Är du lärare, lärarstudent, rektor eller på annat sätt engagerad i skolfrågor och har något skoj att berätta om  – då kan du bli vår nästa gästbloggare! Maila skolbloggen! Denna vecka gästbloggar Mattias Jägerskog, engagerad i den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen. Är det inte fantastiskt att få känna att det du gör verkligen betyder någonting för massa andra människor? Denna […]

Läs mer

Det räcker inte med bara energieffektivisering och förnybart

Seminariet ”Vem ställer bilen?” gick i det stora hela bra. Det var hög stämning och bra drag, både på talare och publik. Sven Hunhammar som är chef för Naturskyddsföreningens klimat-, energi- och transportavdelning är också i stort nöjd med resultatet, men hade önskat lite mer förståelse från näringslivets sida för att det krävs minskade transporter, […]

Läs mer

Inför Almedalen: ”Vem ställer bilen?”

Utsläppen av växthusgaser ökar i transportsektorn. Transporterna pekas därför ofta ut som det stora problemet för att nå klimatmålen. Men utsläppen från persontransporter är relativt enkla att minska jämfört med andra sektorer. Kollektivt och cykel där det går och energieffektiva bilar med förnybart bränsle eller el där bilen verkligen behövs.

Läs mer

Rikskonferensen del 2

Lördagen fortsatte med gruppdiskussioner om ännu fler svåra frågor och några skarpa gruppdeltagare redovisade kort hur diskussionerna gått i grupperna. Söndagens föreläsningar och diskussioner handlade om hur framtiden ser ut och hur vi tar oss dit.

Läs mer