Report from UNESCOs World Conference in Nagoya, Japan

This week a global conference was held in Nagoya, Japan, to mark the end of UNs Decade for Education for Sustainable Development (DESD 2005-2014) and to introduce the new Global Action Programme, a global strategy to accelerate and intensify the work on Education for Sustainable Development (ESD) world wide. Sophie Nordström from the Swedish Society for Nature […]

Läs mer

Rapport från Unescos världskonferens i Nagoya, Japan

I dagarna hölls en världskonferens i Nagoya i Japan för att markera slutet på FNs dekad för utbildning för hållbar utveckling (2005-2014) och avstampet för det nya Global Action Programme, ett globalt handlingsprogram för att accelerera arbetet med utbildning för hållbar utveckling över hela världen. Sophie Nordström från Naturskyddsföreningen rapporterar från Japan: Idag 12 nov kl […]

Läs mer