Energiöverenskommelsen och vattenkraften

Det är ingen hemlighet att Naturskyddsföreningen tycker att vattenkraften måste miljöanpassas för att se till att många hotade och rara djurarter överlever och trivs i våra vatten – eller som man säger på EU:ska – vattenförekomsterna måste nå God Ekologisk Status. Det är heller ingen hemlighet att föreningen gärna ser att näringen solidariskt betalar för […]

Läs mer

Kunskapslucka kring vattenkraftens miljöpåverkan

Det finns en stor kunskapslucka kring vattenkraftens miljöpåverkan, det var en slutsats av IVA:s seminarium om vattenkraftens påverkan på biologisk mångfald som hölls i veckan. Under seminariet presenterades  vattenkraftens energisystemfördelar av Jesper Nyberg från Svenska kraftnät, vattenkraftens miljöpåverkan av Ingemar Näslund från SLU och till slut gjorde Erik Brandsmaa, Energimyndigheten, en sammanvägd analys. En panel […]

Läs mer

Dumt att dämma i förändrat klimat

Flera av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer inom klimatområdet engagerar sig för att förhindra utbyggnaden av vattenkraft i sina respektive länder. De – och vi – blir ofta mötta av argumentet att ”vattenkraft är väl ren energi?”. Men medan vattenkraft förvisso är förnybart, så är mängder av storskaliga kraftverksdammar ändå inte ett hållbart energialternativ i en värld med […]

Läs mer

Viktig delseger i Brasilien

Måndagen den 23 juni var en historisk dag för Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation i Brasilien, MAB. MAB är en nationell rörelse som i över 20 år har kämpat för att de människor som påverkas av utbyggnaden av vattenkraft ska få rätt till schysst ersättning. De har tagit fram ett lagförslag som de lobbar för att den federala […]

Läs mer

Akut situation kring Brasiliens dammar

I dessa dagar får vi rapporter från vår samarbetsorganisation i Brasilien, MAB, om översvämningar i anslutning till kraftverksdammar i Amazonas. I närheten av Altamira, Pará, håller den stora dammen Belo Monte på att byggas. Här har de familjer som bor i de lågt liggande områdena i utkanten av staden nyligen tvingats flytta till en park. […]

Läs mer

Respektera våra rättigheter!

Jag är på besök i samhället Kbal Romeas som är beläget på Mekongbifloden Sré Poks stand, i norra Kambodja. Det är bara en tidsfråga innan byborna kommer tvingas att flytta härifrån då samhället snart kommer att begravas under vatten. Den Kambodjanska regeringen har gett klartecken till ett Vietnamesiskt företag att bygga en damm med ett storskaligt vattenkraftverk. Energin som dammen kommer generera kommer till största del exporteras till Kambodjas rikare grannländer.

Läs mer

Solenergi för alla

Våra partners Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) jobbar med energifrågor i Brasilien där hela 85 % av all elproduktion kommer från vattenkraft! ”Underbart” säger den klimatsmarta, eller hur var det nu?

Läs mer

Varför vattenkraft och dammbyggen inte är svaret

Blir det en renässans för vattenkraft och dammbyggen i klimatförändringarnas tid? Mer energi från vattenkraft ses av kraftindustrin som en viktig pusselbit i arbetet för att minska vårt beroende av klimatförstörande fossila bränslen. Likaså hävdas det från många håll att byggandet av flera reservoarer i torrområden eller regioner drabbade av svåra översvämningar är en bra […]

Läs mer

Bilden: 500 kvinnor mot Brasiliens president

Femhundra kvinnor är på väg med ett brev till Brasiliens president Dilma. Brevet handlar om deras liv – hur de har förlorat hem och jordbruksmark till följd av landets enorma dammbyggen. Kvinnorna har tvingats in i fattigdom, en del försöker lösa sin situation genom att sälja sin kropp till arbetarna på dammbyggena. Marschen anordnades med […]

Läs mer