Slutspurt i Miljömålsberedningen – vad händer med Parisavtalet?

Viktiga steg framåt Miljömålsberedningen är nu inne på slutspurten med färdigställandet av sitt andra delbetänkande som ska presenteras i juni. Beredningens första betänkande kom i mars och hade som huvudnummer ett förslag till klimatpolitiskt ramverk samt ett långsiktigt klimatmål för Sverige. I det kommande andra och sista betänkandet ska förslag bland annat ges till etapp- […]

Läs mer

Parisavtalet har inte satt avtryck på regeringens vårbudget

Parisavtalet har inte satt avtryck på vårbudgeten. Regeringen anser att Sverige ska ligga i framkant i klimatomställningen, men förslagen i vårbudgeten räcker inte till om regeringen menar allvar med sin ambition att bli en av världens första fossilfria nationer. Regeringen vill prioritera arbetet med fossilfria resor, det är bra men då måste regeringen lägga nya […]

Läs mer

Nationell transportplan

Just nu pågår planeringen inför nästa nationella transportinfrastrukturplan som kommer att gälla perioden 2018-2029. Trafikverket har därför tagit fram ett inriktningsunderlag till regeringen som utgör grunden för den kommande infrastrukturpropositionen. Det har visat sig att underlaget inte kan ligga till grund för en infrastrukturproposition i enlighet med Sveriges klimatmål eftersom Trafikverket i underlaget inte utgår […]

Läs mer

Hastighetsbegränsare = klimatsmart

Att sänka hastigheten när man kör person- och lastbil ger samhällsvinster såsom mindre bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser, samt ökad trafiksäkerhet med mindre dödsfall och skadade. Detta har NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) tillsammans med Naturskyddsföreningen kunnat konstatera genom mätningar på 37 vägar från 2011. Problemet är att många vägtrafikanter tenderar att köra för fort. […]

Läs mer

Bryt bilens övertag med effektiva styrmedel

I måndags (22/2) kom en artikel i GP från Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson angående bilismens expansion. Trafiken ökar trots Sveriges klimatmål om att sänka sina koldioxidutsläpp och därför föreslår Naturskyddsföreningen fem styrmedlen som kan förebygga denna farliga utveckling som underminerar de energieffektiviseringar som görs för att minska generell bränsleförbrukning. Naturskyddsföreningen föreslår att riksdag och regering antar fem […]

Läs mer

Inför kvotplikt

I söndagens Agenda (22/11) kunde vi se Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson berätta om hur vi ska få till en fossilfri fordonsflotta, bland annat genom biodiesel, kvotplikt och fler elbilar. Naturskyddsföreningen anser att regeringen behöver införa en tuff kvotplikt för ökad andel biodrivmedel gentemot fossila drivmedel. Det leder till att andelen biobränslen ökar år efter år […]

Läs mer

Inför flygskatt!

I dag presenterade regeringen ett välkommet och nödvändigt utredningsdirektiv om att införa en flygskatt. Detta i en tid då utsläppen från svenskarnas flygresor ökar, ändå betalar flyget i dag vare sig energi – eller koldioxidskatt. Skattelättnaderna för flyget innebär alltså högst klimatskadliga subventioner. Därför skulle ett flygpris som bättre speglar den faktiska samhällskostnaden gynna en […]

Läs mer

Satsa på en klimatsmart bilpark

I helgen hade Moderaterna sin partistämma i Karlstad. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson uppmanade därför M-stämman i en debattartikel i Nya Wermlands Tidning att satsa på en klimatsmart bilpark: Moderaterna befinner sig just nu på sin partistämma i Karlstad för att diskutera framtidens jobb och utmaningar. Partiet befinner sig i en process där tidigare politik omprövas, vilket […]

Läs mer

Cykeldagen rullade genom landet

I lördags rullade Naturskyddsföreningens cykeldag genom landet. På ett 20-tal orter anordnades aktiviteter för att fler ska välja cykeln som transportmedel och för att stärka Sveriges cykelinfrastruktur. I Järbo gav sig cyklister ut på en familjeutflykt med tipsrunda, i Falun anordnades en paneldebatt med politiker, på Öland uppmärksammades den nya cykelleden, i Älmhult visades dokumentärfilmen ”Bikes vs […]

Läs mer

Bra att skatten höjs på bensin och diesel!

Höjda energi- och koldioxidskatter är viktiga styrmedel i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. När skatten höjs på bensin och diesel blir det attraktivare att ta tåget, bussen och cykeln istället för bilen. Det ökar också efterfrågan på mer bränslesnåla fordon och förnyelsebara bränslen. Åtgärden är dock inte tillräcklig för att förändra bilisters vanor och minska […]

Läs mer